O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

HKO

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

Seminari i radionice

2020.

CROQANET webinar

Agencija za znanost i visoko obrazovanje 2. srpnja 2020. organizirala je webinar u sklopu aktivnosti Mreže CROQANET. Tema webinara bila je Socijalna dimenzija visokog obrazovanja i uloga sustava osiguravanja kvalitete.

Prijedlog smjernica za razvoj sustava podrske studentima

Izvještaj: Studirati u Hrvatskoj

Nacionalni plan za unapređenje socijalne dimenzije VO u RH

Prezentacije

Program webinara

 

2019. 

6. Seminar/radionica Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet)

Šesti sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet) održan je 31. svibnja 2019. godine na Sveučilištu u Zadru u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Glavna je tema seminara bilo profesionalno usavršavanje nastavnog osoblja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, uz osvrt na institucijsku podršku razvoju nenastavnog osoblja. Uoči seminara, u četvrtak 30. svibnja 2019. godine, održana je edukacija za interne auditore Sveučilišta u Zadru na kojoj su sudjelovali voditelji i predstavnici sustava osiguravanja kvalitete sa svih odjela Sveučilišta.

Analiza Upitnika - CROQANET 31.5.
Prezentacija L&T Europe
Profesionalno usvršavanje akademskog osoblja na UNIZD

 

2018.

5. Seminar/radionica Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet)

Agencija za znanost i visoko obrazovanje krajem organizirala je peti po redu sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet) 20. prosinca 2018. u Zagrebu. Sudionicima su predstavljene metode primjene mehanizama osiguravanja kvalitete u kompleksnim sustavima i organizacijama, prije svega u području visokoga obrazovanja. Na primjeru jednoga visokog učilišta, sudionicima je također predstavljeno kako unutarnje i vanjsko vrednovanje utječu na unapređenje institucijske kvalitete.

Prezentacija - Unutarnje i vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete
Prezentacija  - Applications of Theory to Educational QA

 

Radionica za predstavnike VU obuhvaćenih godišnjim planom audita za 2019.

Predstavnici Odjela za vanjsku prosudbu održali su 11. prosinca 2018. radionicu za predstavnike visokih učilišta obuhvaćenih godišnjim planom vanjske prosudbe za 2019. godinu. Uz revidirane ESG-standarde (2015.) na kojima se temelji drugi ciklus vanjskih vrednovanja koje provodi Agencija, sudionicima su predstavljeni novi model vanjske prosudbe (audita) te novi kriteriji za audit. Sudionici su kvalitetu radionice ocijenili prosječnom ocjenom 4,8. 

Prezentacija - ESG 2015 - nove mogućnosti i izazovi
Prezentacija - Novi model audita
Analiza upitnika - Radionica za VU

 

 4. Seminar/radionica Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet)

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je 30. svibnja 2018. organizirala 4. po redu sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet). Glavna je tema seminara bila optimizacija sustava unutarnjeg osiguravanja kvalitete; na koji način jedinice za interno osiguravanje kvalitete mogu poboljšati učinkovitost sustava, kako unaprijediti komunikacija unutar visokog učilišta, kako prioritizirati ciljeve IOK-a, kako definirati ključna pitanja i relevantne grupe dionika u svrhu učinkovite komunikacije, itd. Tematsko izlaganje i radionicu održali su pozvani predavači s austrijskog sveučilišta WU - Vienna University of Economics and Business, Karl Ledermüller i Philipp Keller. Sudionicima su također ukratko izloženi i rezultati provedenih pilot-postupaka vanjskih vrednovanja Agencije.

Program sastanka
REGISTRACIJA
Materijali 4. sastanka CroQAnet-a

 

2017. 

 

Treća radionica Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj CroQAnet

CROQANET Hotel Dubrovnik 12.12.2017 (3)Treći sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet) održan je 11. prosinca 2017. u Zagrebu.
Na skupu je sudjelovalo više od 60 sudionika sa visokih učilišta iz cijele Hrvatske.
Nakon izlaganja na temu funkcionalno interno osiguravanje kvalitete temeljeno na misiji i strateškim smjernicama, uslijedila je poster-sekcija na kojoj su predstavnici hrvatskih javnih sveučilišta predstavili odabrane primjere dobre prakse na vlastitim institucijama.
Drugi je dio radionice bio posvećen grupnoj raspravi na četiri teme: prijedlozi izmjena zakona o osiguravanja kvalitete (temeljem dosadašnjih iskustava visokih učilišta), revizija ECTS-a na visokim učilištima, podrška razvoju nastavničkih kompetencija (i mogućnosti unapređenja) te politika upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima.

Program sastanka
Prezentacija
Posteri

 

Radionica Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj – „Poučavanje usmjereno na studente“

20170605 110757Drugi sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet) održan je 5. lipnja 2017. u Zagrebu. Na skupu je sudjelovalo više od 80 sudionika sa sveučilišta, veleučilišta i visokih škola iz cijele Hrvatske te predstavnici studentskih zborova.
Tema drugoga sastanka Mreže bila je poučavanje usmjereno na studente, pri čemu su kroz izlaganja i radionicu sudionicima predstavljena osnovna načela koncepta poučavanja usmjerenog na studente u odnosu na tradicionalni pristup, načine njegove implementacije te koristi za studente ali i nastavnike.

Program sastanka
Prezentacije
Popis sudionika

 

 

2016.

 

Prvi sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj

croqanet sastanak1 1U organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u ponedjeljak 19. prosinca 2016. održan je prvi, osnivački sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet), jedinstvene platforme za razmjenu iskustava i dobre prakse, edukaciju i usavršavanje kompetencija svih osoba izravno uključenih u unapređivanje kvalitete i razvoj kulture kvalitete na hrvatskim visokim učilištima.

Na skupu je sudjelovalo više od 80 sudionika sa sveučilišta, veleučilišta i visokih škola iz cijele Hrvatske te studentskih zborova.

croqanet sastanak1 3Nakon predstavljanja ciljeva i svrhe Mreže CroQAnet, predstavnici Agencije upoznali su sudionike s rezultatima završenog prvog ciklusa reakreditacije i vanjske prosudbe te planovima za drugi ciklus.
croqanet sastanak1 2Predstavljeni su također i neki primjeri dobre prakse sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima koja su u prvome ciklusu dobila certifikat AZVO-a za razvijen sustav.

U drugome dijelu dana sudionici skupa sudjelovali su u grupnoj raspravi na temu trenutnog položaja i percepcije djelatnika zaduženih za sustave osiguravanja kvalitete na hrvatskim visokim učilištima.

 

 Prezentacije:

CroQANet – Hrvatska mreža jedinica za osiguravanje kvalitete visokih učilišta
Vanjska prosudba sustava osiguravanja kvalitete na VU (2010.-2015.)
Reakreditacija visokih učilišta – osvrt na provedene aktivnosti i planovi za daljnji razvoj
Sustav za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete na Sveučilištu u Rijeci
Sustav za potporu studentima - Primjer dobre prakse Sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Filozofskom fakultetu u Osijeku
Sustav osiguravanja kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica
Sustav osiguravanja kvalitete Visokog učilišta Algebra

Sažetak rasprave -Položaj SOK-a na VU

 

Sveučilište u Rijeci je u razdoblju 23.-24. veljače 2016. godine organiziralo radionicu na temu „Institucijsko istraživanje i učinkovitost institucije“ u sklopu projekta Unapređivanje postupka vrednovanja programa Sveučilišta u Rijeci (UNAPRORI) te Inicijative u visokom obrazovanju za jugoistočnu Europu (Higher Education Initiative for Southeastern Europe – HEISEE). HEISEE inicijativa temeljena je na partnerstvu Sveučilišta u Rijeci, Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Instituta za visoko obrazovanje Sveučilišta u Georgiji, SAD, Instituta za razvoj obrazovanja te Agencije za znanost i visoko obrazovanje, uz potporu Veleposlanstva SAD-a, a cilj joj je uspostaviti niz programa cjeloživotnog obrazovanja, kao i poslijediplomski specijalistički studijski program o upravljanju u visokom obrazovanju. Na radionici su  izložena iskustva Sveučilišta u Rijeci predstavljanjem projekta „ UNIRI Approach to Institutional Research in Strategic Documents and Practice (UNAPRORI project )“. Pregled nacionalne prakse izložila je dr. sc. Vesna Dodiković-Jurković u prezentaciji „Institutional Research – External Quality Assurance“. Predavači su bili izv. prof. dr. sc. Karen Weber s Instituta za visoko obrazovanje Sveučilišta u Georgiji te Charles Mathies, viši stručni savjetnik u Odjelu za strateško planiranje i razvoj Sveučilišta Jyväskylä, Finska.

Prezentacija

 

Tijekom proljeća 2016. godine predstavnici Uprave AZVO-a radno su posjetili sva javna sveučilišta u RH. Svrha je posjeta bila unapređivanje rada visokih učilišta prilagodbom novom ESG-u te  provedba preporuka sadržanih u izvješćima iz prvog ciklusa vanjskih vrednovanja koje je provela Agencija. Predstavnicima sveučilišta održana je prezentacija „ESG 2015 – nove mogućnosti i izazovi“. Seminari/radionice održani su za Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Puli, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Zadru.

ESG 2015

 

2015.

 

Na zamolbu Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Odjel za vanjsku prosudbu AZVO-a održao je 2. listopada 2015. seminar i radionicu za predstavnike sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta, kao pripremu za predstojeći postupak vanjske prosudbe. Sudionici su upoznati s revidiranim Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete (ESG) te su im dane smjernice za provođenje unutarnje prosudbe, a tijekom rasprave i u sklopu radnih zadataka ponuđene su im praktična pomoć i savjeti za unapređenje i prilagodbu temeljne dokumentacije sustava osiguravanja kvalitete. Sudionici su kvalitetu održane radionice ocijenili ocjenom 4,6.

Program radionice

Prezentacija ESG

Prezentacija unutarnja prosudba

Analiza upitnika

 

Na stručnom usavršavanju nositelja predmeta, nastavnika i suradnika na studijskim programima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje, koje je u organizaciji Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ održano od 10.-13. rujna 2015. na Malom Lošinju, predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje upoznali su sudionike o postupcima vanjskog osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u europskom i nacionalnom kontekstu.

Prezentacija

Na poziv Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, predstavnici Odjela za vanjsku prosudbu AZVO-a održali su 1. rujna 2015. seminar i radionicu na Veleučilištu. Svrha ove edukacije, namijenjene prije svega članovima Povjerenstva za unutarnju prosudbu i Povjerenstva za kvalitetu Veleučilišta, bila je upoznati predstavnike Veleučilišta s revidiranim ESG-standardima te im ponuditi praktičnu pomoć i savjet u prilagodbi postupaka i dokumenata sustava kvalitete. Sudionici su kvalitetu održane edukacije ocijenili ocjenom 4,7.

Program radionice

Prezentacija – Standardi i smjernice

ESG 2015.

Analiza upitnika o kvaliteti edukacije

Predstavnici Odjela za vanjsku prosudbu održali su 2. i 3. srpnja 2015. dvodnevni seminar/radionicu za predstavnike Sveučilišta u Splitu. Sudionici su na seminaru upoznati s europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete, postupcima unutarnje i vanjske prosudbe, praktičnim primjerima iz dosadašnje prakse vanjskih vrednovanja koje provodi AZVO te načinima unapređenja sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima. Drugog su dana radionice sudionici kroz vježbe praktično primijenili stečena znanja, nakon čega su im dodijeljeni certifikati za stručnjake za vanjsku prosudbu. Sudionici su kvalitetu seminara/radionice ocijenili prosječnom ocjenom 4,6.

Program seminara/radionice

Prezentacija – unutarnja prosudba

Prezentacija – vanjska prosudba

Prezentacija – Standardi i smjernice

Analiza upitnika o kvaliteti edukacije

Na poziv Sveučilišta u Zagrebu, predstavnici AZVO-a su na tematskoj sjednici Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta, održanoj 1. srpnja 2015., predstavili nove, revidirane Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG). U raspravi s predstavnicima Sveučilišta razmatrali su se načini prilagodbe dokumentacije i postupaka sustava osiguravanja kvalitete u skladu s novim ESG-om.

ESG (2015) - ENG

ESG (2015) – HRV

Prezentacija – Standardi i smjernice

Na sastanku prodekana za nastavu i predstavnika povjerenstava za osiguravanje kvalitete sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, održanom 25. svibnja 2015., sudionicima su predstavljeni novi trendovi, promjene i izazovi u području vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.

Prezentacija – Unutarnje i vanjsko osiguravanje kvalitete

 

2014.

 

Na zamolbu Veleučilišta u Karlovcu, a sa svrhom pripreme za predstojeću vanjsku prosudbu, predstavnici Odjela za vanjsku prosudbu AZVO-a održali su 15. prosinca 2014. seminar/radionicu na Veleučilištu. Sudionicima seminara pobliže su objašnjeni postupak vanjske prosudbe i kriteriji za vrednovanje te prenijete korisne informacije o unapređenju sustava osiguravanja kvalitete. Sudionici su kvalitetu radionice ocijenili prosječnom ocjenom 4,5.

Program seminara/radionice

Prezentacija – Vanjska prosudba

Analiza upitnika o kvaliteti edukacije

Odjel za vanjsku prosudbu održao je 25. rujna 2014. radionicu za predstavnike visokih učilišta obuhvaćenih godišnjim planom vanjske prosudbe za 2015. godinu. Uz predstavljanje primjera ustroja sustava osiguravanje kvalitete na jednom visokom učilištu (Veleučilište VERN') i konstruktivnu raspravu o načinima unapređivanja sustava i vezane dokumentacije, sudionicima je predstavljen postupak vanjske prosudbe te su im dane smjernice za provođenje unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete. Sudionici su kvalitetu radionice ocijenili prosječnom ocjenom 4,4.

Prezentacija – Sustav kvalitete Veleučilišta VERN'

Prezentacija – Vanjska prosudba

Analiza upitnika o kvaliteti radionice

Na poziv Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, za upravu i predstavnike sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta u dva su navrata tijekom 2014. godine (28. svibnja i 22. rujna 2014.) organizirani seminar i radionica, kao priprema za predstojeće vanjsko vrednovanje. Predstavnici AZVO-a upoznali su sudionike seminara s postupkom i kriterijima vanjske prosudbe, uz raspravu o zahtjevima svakog pojedinog ESG standarda.

Program radionice

Prezentacija – Vanjska prosudba

 

2013.

 

Odjel za vanjsku prosudbu AZVO-a održao je 16. prosinca 2013. na Sveučilištu u Splitu seminar i radionicu za predstavnike uprave te jedinica sustava osiguravanja kvalitete na razini Sveučilišta i na razini pojedinih sastavnica. Sudionici seminara informirani su o postupku i kriterijima vanjske prosudbe koju provodi AZVO, uz raspravu o načinima unapređivanja sustava Sveučilišta te vezane dokumentacije.

Dana 27. rujna 2013., Odjel za vanjsku prosudbu AZVO-a organizirao je radionicu za predstavnike visokih učilišta obuhvaćenih godišnjim planom vanjske prosudbe za 2014. godinu. Uz predstavljanje primjera ustroja sustava osiguravanje kvalitete na jednom visokom učilištu (Visoko učilište Algebra – visoka škola za primijenjeno računarstvo) i raspravu o načinima unapređivanja sustava i provođenju unutarnje prosudbe na visokom učilištu, sudionicima je predstavljen i postupak vanjske prosudbe koji provodi AZVO. Sudionici su kvalitetu radionice ocijenili prosječnom ocjenom 4,6.

Prezentacija – Unutarnja prosudba SOK-a – Algebra

Prezentacija – Vanjska prosudba

Analiza upitnika o kvaliteti radionice

Na poziv Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Odjel za vanjsku prosudbu AZVO-a održao je 28. svibnja 2013. seminar i radionicu za upravu i predstavnike sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta, kao pripremu za predstojeće vanjsko vrednovanje. Predstavnici AZVO-a informirali su sudionike o načinu i kriterijima provođenja vanjske i unutarnje prosudbe.

Na poziv Sveučilišta u Zadru, predstavnici AZVO-a održali su 26. i 27. ožujka 2013. u Zadru dvodnevni seminar/radionicu za predstavnike Povjerenstva za unutarnju prosudbu te Povjerenstva za kvalitetu Sveučilišta. Na konkretnim primjerima sveučilišne dokumentacije i opisa postupaka sustava osiguravanja kvalitete, raspravljani su načini unapređenja mehanizama sustava.

Na poziv Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za stručnom pomoći pri izradi temeljnih dokumenata sustava, kao i organiziranju i provođenju unutarnje prosudbe, Odjel za vanjsku prosudbu održao je 6. veljače 2013. u Sisku tematski seminar za upravu Fakulteta.

Na zamolbu Sveučilišta u Dubrovniku, 14. veljače 2013. Odjel za vanjsku prosudbu AZVO-a proveo je edukaciju o sustavu osiguravanja kvalitete za novog voditelja Ureda za kvalitetu Sveučilišta u Dubrovniku.

Na molbu uprave Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za stručnom pomoći pri izradi dokumenata te organiziranju unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete, predstavnici Odjela  za vanjsku prosudbu održali su 31. siječnja 2013. na Fakultetu tematski seminar za upravu i dionike sustava.

 

Arhiva seminara

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.