O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

HKO

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

Pravni okvir

Zakonodavni okvir u području znanosti i visokog obrazovanja, u vezi s djelokrugom rada Agencije za znanost i visoko obrazovanje, predstavljaju sljedeći zakoni i na temelju njih doneseni podzakonski akti:

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22)

Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/2022)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)
Uredba o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 131/2017)

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/2013, 22.7.2013.)

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 45/09)

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br.158/2003, 198/2003, 138/2006 i 045/2011).

Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe („Narodne novine“, 9/02, 15/02)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07)

Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju (NN, br. 123/23),

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ("Narodne novine", broj 118/12)

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13, 41/16, 64/18)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 124/0945/1174/1482/1570/201947/2020 i 123/2023).


Standardi kvalitete u postupku akreditacije združenog studija domaćeg/ih i inozemnog/ih visokih učilišta (objavljeno 17. travnja 2023.)

Pravilnik o provedbi postupka akreditacije združenog studija domaćeg/ih i inozemnog/ih visokih učilišta (objavljeno 17. travnja 2023.)

Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (Narodne novine 96/21)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja ("Narodne Novine" broj 28/17)

Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 72/201921/2021111/2022)

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 84/05, 100/06, 138/06, 42/07, 120/07, 71/2010, 116/2010, 38/11 - pročišćeni tekst)

Pravilnik o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja ("Narodne Novine" broj 86/10)

Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (NN 47/17)

Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora ("Narodne novine", 47/17)

Pravilnik o sadržaju dopusnice, te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta („Narodne novine“, broj 24/10)

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice („Narodne novine“, broj 83/2010).

Pravilnik o uvjetima i postupku za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti („Narodne novine“, broj 97/07)

Pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija („Narodne novine“, broj 39/05, 104/08)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama („Narodne novine“, broj 118/09)
Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama - Neslužbeni pročišćeni tekst

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 56/2022)

Pravilnik o vrednovanjima u inozemstvu

Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku popunjavanja Nacionalne baze podataka o reguliranim profesijama

Priručnik za korisnike Baze podataka o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj

Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju kandidata na studijske programe

Pravilnik o polaganju državne mature

Pravilnik o studentskoj ispravi

Pravila o uvjetima za upis na diplomske studijske programe

Pravilnik o visini naknade za troškove postupaka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka (NN 85/23)

Ostali propisi:

- Statut Agencije za znanost i visoko obrazovanje (2023)

- Pravilnik o radu Agencije za znanost i visoko obrazovanje

- Poslovnik o radu Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje

- Etički kodeks Agencije za znanost i visoko obrazovanje

- Poslovnik o radu Povjerenstva za prigovor

- Poslovnik o radu Povjerenstva za naknadno praćenje

- Kodeks ponašanja Akreditacijskog savjeta   

Zakon o pravu na pristup informacijama

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 85/15)

- Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje

- Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

- Odluka o stavljanju izvan snage općih i pojedinačnih akata AZVO

 

Međunarodni propisi:

- Europski standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete

- Europski pristup osiguravanju kvalitete združenih studija

 

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.