About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

Publications of ASHE

Advancing quality in European higher education celebrating 20 years of ENQA

Akademska rangiranja

Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u području biotehničkih znanosti

Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u području tehničkih znanosti

Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u polju ekonomije

Analiza petogodišnjeg  ciklusa reakreditacije 2010-2015

Analysis of the five-year cycle of re-accreditation of HEIs 2010-2015

Considerations for quality assurance of e-learning provision

EUROGRADUATE Pilot-istraživanje - Ključni nalazi - prijevod na hrvatski jezik

EUROGRADUATE – Nacionalni izvještaj za Hrvats

Improving completion rates of students in biomedical PhD programs: an interventional study

Izvješće o istraživanju aktualnog stanja i izazova u pogledu djelovanja centara karijera i profesionalnog usmjeravanja na visokim učilištima

Izvještaj ENQA-ine radne skupine za osiguravanje kvalitete i e-učenje

Neki aspekti internacionalizacije visokog obrazovanja: Privlačenje stranih studenata

Osiguravanje kvalitete doktorskih studija

Osiguravanje kvalitete znanstvene djelatnosti u Hrvatskoj - analiza metodologija vrednovanja

Osnutak, rad i potrebe službi za profesionalno usmjeravanje studenata i zaposlenika na visokim učilištima

Overview of recent European and national policies in regard to HRM in HEIs within European Higher Education Area

Postati student u RH

Pregled aktivnosti AZVO 2009-2014

Pregled europskih i nacionalnih politika povezanih s upravljanjem ljudskim potencijalima na visokim učilištima u Europskom prostoru visokog obrazovanja

Pregled reakreditacije doktorskih studija u Republici Hrvatskoj

Priznavanje neformalnog i informalnog učenja u kontekstu EU

Rezultati istraživanja "Izazovi u visokom obrazovanju za vrijeme pandemije bolesti COVID19 i socijalne izolacije"

Rezultati istraživanja o zadovoljstvu studenata studijskim programima i spremnosti za tržište rada

Rezultati istraživanja "Studenti i pandemija: Kako smo (pre)živjeli?"

Rezultati istraživanja "Visokoškolski nastavnici i pandemija: akademski i psihološki izazovi"

Smjernice i postupci za priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja

Smjernice za razvoj, akreditaciju i provedbu združenih studija

Smjernice za upravljanje ljudskim potencijalima (ULJP) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (FFRI) – odabrani procesi i alati

Smjernice za upravljanje ljudskim potencijalima (ULJP) na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

Studirati u Hrvatskoj

Što nakon diplome?

Što nakon srednje?

Visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj: Vodič za članove stručnih povjerenstava u postupcima vrednovanja visokih učilišta i znanstvenih organizacija

 

Self-evaluation reports:

Self-evaluation ASHE 2021 (HR / ENG)

Self-evalutaion ASHE 2016 (HR / ENG)

Izvješće o vanjskom vrednovanju AZVO iz 2017. godine: hrvatski jezik - engleski jezik

Samoanaliza AZVO 2011

Izvješće o vanjskom vrednovanju AZVO iz 2011. godine (na engleskom jeziku)

 

Strategies:

Strategija AZVO 2021-2025

Strategija AZVO 2016-2020

Strategija AZVO 2010-2014

 

Annual reports:

Annual Report 2022 (HRV / ENG)

Annual Report 2021 (HRV / ENG

Annual Report 2020 (HRV / ENG

Annual report 2019 (HRV / ENG)

Annual report 2018 (HRV / ENG)

Annual report 2017 (HRV / ENG)

Annual report 2016 (HRV / ENG)

Annual report 2015 (HRV / ENG)

Annual report 2014 (HRV / ENG)

Annual report 2013 (HRV / ENG)

Annual report 2012 (HRV / ENG)

Annual report 2011 (HRV / ENG)

Annual report 2010 (HRV / ENG)

Annual report 2009 (HRV / ENG)

Annual report 2008 (HRV / ENG)

Annual report 2007 (HRV / ENG)

 

Leaflets:

Newsletter July 2022 HRV

Newsletter December 2021 HRV

Newsletter July 2021 HRV

Newsletter January 2021 HRV / ENG

Newsletter July 2020 HRV

Newsletter January 2019 HRV / ENG

Newsletter July 2018 HRV / ENG

Newsletter January 2018 HRV / ENG

Newsletter July 2017

Newsletter 2016

Newsletter 2016

Newsletter 2015

Newsletter 2014

Newsletter 2014

External Quality Assurance - letak za strane recenzente AZVO-a

Priznavanje inozemnih kvalifikacija

Bolonjski proces

Ishodi učenja

Priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja

 

Videos:

Zašto studirati u Hrvatskoj?

Why study in Croatia?

#tibiraš

FAKSiranje - promotivni video spot o visokom obrazovanju

Priznavanje neformalnog i informalnog učenja 1

Priznavanje neformalnog i informalnog učenja 1

 

Scientific and professional papers:
 • Bezjak S. (2016). Stanje SVUG-a u Hrvatskoj – iskustva Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Konferencija OBRAD: Obrazovanje i rad, Zagreb, Hrvatska
  Preuzm
 • Dragojević Đ., Matešić M. (2014) Vanjsko osiguravanje kvalitete ishoda učenja u visokom obrazovanju – europska i hrvatska iskustva. Zbornik radova međunarodne stručne konferencije u sklopu projekta ME4CataLOgue, Slavonski Brod, Hrvatska
  Preuzmi
 • Havranek J., Bezjak S. (2012). Agencije između europskih standarda i hrvatskih okolnosti. Godišnje savjetovanje Instituta za javnu upravu: Jesu li Hrvatskoj potrebne agencije: Regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, Zagreb, Hrvatska
  Preuzmi
 • Havranek J., Bezjak S. (2013). Quality assurance in times of crisis – example of Croatian Agency for Science and Higher Education. VI International GUIDE Conference, Athens, Greece
  Preuzmi
 • Havranek J., Bezjak S., Blagdan E. (2015) Vrednovanje studijskih programa u svjetlu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Znanstveni skup Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti, Zagreb, Hrvatska
  Preuzmi
 • Havranek J., Dodiković-Jurković V., Bezjak S. (2011). Implementing the Bologna Process in the Republic of Croatia – the role of the Agency for Science and Higher Education. The Sixth Annual Conference of Experts in Higher Education: Implementation of the ESGs for QA Systems, Moscow, Russia
  Preuzmi
 • Havranek J., Bezjak S., Dodiković-Jurković V. (2016). Vanjsko osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja – osvrt na provedene aktivnosti i planovi za daljnji razvoj. 5. Dan kvalitete Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
  Preuzmi
 • Havranek J., Bezjak S., Plužarić Ž. (2017). Međunarodna akreditacija Agencije za znanost i visoko obrazovanje i njezino značenje za sustav visokog obrazovanja Republike Hrvatske. Hrvatska i komparativna javna uprava (poseban prilog uz broj 2),  17(2), str. 35-43
  Preuzmi
 • Havranek J., Krznar I., Bezjak S. (2012). Akademska pokretljivost pet godina nakon uvođenja Bolonje. Rijeka International Student Congress, Rijeka, Hrvatska
  Preuzmi
 • Jokić, M., Petrušić, I. (2016) Neki od uzroka slabe zastupljenosti hrvatskih sveučilišta na svjetskim rang-ljestvicama sveučilišta, Medijska istraživanja,  22 (1), str. 5-40.
  Preuzmi
 • Petrušić I. (2017) Razvoj metodologije i modela rangiranja visokih učilišta u Hrvatskoj, Zagreb, Hrvatska
  Preuzmi

 

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.