About us

Higher Education

Science

Evaluations

HKO

ENIC/NARIC office

Publications

Workshops

F.A.Q.


1. Studiram na studijskom programu za koji je preporučeno pismo očekivanja s uskratom upisa novih studenata.
Što to znači za mene?

Na Vas se pismo očekivanja direktno ne odnosi neposredno, ali posredno utječe na povećanje kvalitete Vašeg studiranja.
Pismo očekivanja stupa na snagu od akademske godine 2012/2013 i ako do tada visoko učilište ispuni uvjete navedene pismom očekivanja(odnosno podigne kvalitetu) i dostavi dokaze o tome, ono tada neće ni stupiti na snagu. Svrha ove mjere je da se njenom realizacijom ostvari povoljniji omjer nastavnik student te da se poboljša kvaliteta studija.

2. Želim studirati na studijskom programu za koji je preporučeno pismo očekivanja s uskratom upisa novih studenata.
Kako to utječe na moj upis na željeni studijski program?

Akreditacijska preporuka za pismo očekivanja s uskratom upisa novih studenata na sve ili određene studijske programe planirana je da stupi na snagu akademske godine 2012/2013. Svi studijski programi za koje je postupak upisa već započeo moći će upisati studente, a ukoliko otklone nedostatke do početka idućeg upisnog razdoblja i dostave dokaze o tome,  pismo očekivanja neće ni stupiti na snagu.

3. Studiram na studijskom programu za koji je preporučena uskrata dopusnice. Što to znači za mene?

Uskrata dopusnice planirana je da stupi na snagu od akademske godine 2012/2013. Po stupanju uskrate na snagu, analogno članku 22. stavku 5. odnosno 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Ministarstvo će Rješenjem o uskrati za određeni studij utvrditi prava studenata o mogućnostima završetka studija odnosno prijelaza na studij na drugo visoko učilište.

4. Želim studirati na studijskom programu za koji je preporučena uskrata dopusnice.
Kako to utječe na moj upis na željeni studijski program?

Akreditacijska preporuka za uskratu dopusnice predviđena je da stupi na snagu od akademske godine 2012/2013, tako da se u jesenskom roku za akademsku godinu 2011/2012 možete upisati na željeni studijski program. Središnji prijavni ured Agencije pravovremeno ažurira podatke o studijskim programima na stranici  www.postani-student.hr.

Stoga je budućim studentima radi prijave na studijske programe uputno i poželjno pregledavati navedenu mrežnu stranicu.

Visoko učilište dužno je omogućiti Vam završetak studija.

5. Može li visoko učilište izjaviti prigovor na negativnu akreditacijsku preporuku Agencije?

Da, visoko učilište ima pravo izjaviti prigovor u slučaju negativne akreditacijske preporuke, u roku od 15 dana od dana dostave preporuke, u koji se ne računa razdoblje od 15. srpnja do 31. kolovoza i od 24. prosinca do 6. siječnja.

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here.